Przygotowanie podłoża pod Jurtę leży po stronie zamawiającego. Podłoże pod Jurtę musi być równe. Dopuszczalny spadek terenu wynosi 1%. Większy spadek należy zniwelować. Równy teren dla jurty musi wynosić minimum 2 metry więcej od średnicy jurty.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W PRZYPADKU PODŁOGI

Na wyrównany teren należy wysypać ok. 5-10cm drobnego grysu. Podłoże z drobnych kamyków zniweluje drobne wahania terenu i stanowi podstawę do wypoziomowania podłogi. Zaleca się otoczenie kamieni drewnem. Nie jest to konieczne, ale ładnie wygląda.

Jeśli przewidziany jest system elektryczny na czas montażu na środek przygotowanego podłoża należy doprowadzić kabel elektryczny w izolacji, który zostanie wyprowadzony przez podłogę. Podpięcie końcowe kabli leży po stronie Nabywcy.

Przykład przygotowania podłoża